Mzdové účtovníctvo a personalistika PROFI (internetový portál) eBook

Fatimma.cz Mzdové účtovníctvo a personalistika PROFI (internetový portál) Image

INFORMACE

Mzdové účtovníctvo a personalistika PROFI (internetový portál) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Mzdové účtovníctvo a personalistika PROFI (internetový portál) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Mzdové účtovníctvo a personalistika PROFI (internetový portál).pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,96 MB

ISBN: 0

POPIS
Ide o jedinečnú databázu odborných riešení a článkov z oblasti miezd a personalistiky, ktoré nájdete rýchlo pomocou aktívneho vyhľadávania. Pri ich zrode stál tím fundovaných odborníkov, ktorí častokrát stoja pri legislatívnom zrode týchto informácií. Ide o viac ako 2000 odborných garantovaných i archívnych textov.Vyhľadávač Vám výsledky roztriedi podľa:•typu dokumentu,•tematickej oblasti,•právneho predpisu, ktorý oblasť upravuje,•aktuálnosti ...VýhodyS MUP PROFI získate:1.orientáciu vo všetkých dôležitých informáciách o mzdách a problematike personalistiky na Slovensku, 2.viac ako 2000 odborných textov a článkov z tejto zaujímavej oblasti,3.20 - 25 nových garantovaných článkov každý mesiac,4.garanciu aktuálnosti a správnosti článkov (platené sú označené),5.články od renomovaného kolektívu autorov,6.žiadna reklama,7.rozsiahly archív článkov z oblasti miezd a personalistiky,8.možnosť využívať bezplatný odpovedný servis,9.aktuálne úplné znenia právnych predpisov, kompletná legislatíva na jednom mieste, prehľad zmien v legislatíve pre rok 2011 a pripravíte sa tak na zmeny v roku 2012. Obsah•Mzdy a náhrady mzdy,ich výpočet, aktuálne zmeny v legislatíve•Pracovnoprávne vzťahy •Poistné a dávkové vzťahy, odvody na zdravotné a sociálne poistenie, spôsoby ich výpočtu a termíny odvádzania•Dane z príjmov – rôzne kategórie zamestnancov, výška zrážok, daňové úľavy a termíny,•cestovné náhrady a ich výpočet,•Praktické informácie formou tabuliek, ktoré prehľadne uvádzajú výšku stravného v tuzemsku a zahraničí, náhrad za užívanie súkromného vozidla na pracovné účely, vývoj minimálnej mzdy a životného minima, starobného dôchodku, vymeriavacích základov a nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj výška daňového bonusu na dieťa, prehľadný lehotník nástupu na materskú dovolenku a čas jej ukončenia,•Kalendár daňových a ďalších povinností aj s pravidelnými pripomienkami, •Mzdová kalkulačka na výpočet čistej mzdy so zohľadnením daňových bonusov na dieťa a stravného,•Aktuálne a správne informácie o uzákonených a pripravovaných právnych predpisoch z oblasti pracovného práva, mzdového účtovníctva, daní z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia i cestovných náhrad,•Odpovede na Vaše odborné otázky od kolektívu odborníkov z oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky.
STÁHNOUT ČÍST
Evidencia miezd - fidman.sk
Z vlastnej skúsenosti si dovoľujem tvrdiť, že internetový portál tejto poisťovne patrí k tým "slabším" :(Ja napr. nemôžem používať ich stránku na vyplňovanie výkazov vôbec. Už 2x mi "odpálil" tlačiareň. Keď som dala tlač výkazu, naraz ticho a tlačiareň bola preč s počítača.
Práca Stará Ľubovňa | Ponuka práce | Kariera.sk
Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY