Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře eBook

Fatimma.cz Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,27 MB

ISBN: 9788073575977

POPIS
Ve třetím, rozšířeném vydání autoři zpřístupňují čtenáři zkoumanou oblast jak z pohledu aktuálních výsledků teoretického poznání (včetně poznání evropského), tak i z pohledu judikatury českých soudů. Obsahem publikace je například vznik a zánik společného jmění manželů, výlučný majetek, správa majetku, předmanželská (rodinná) smlouva.
STÁHNOUT ČÍST
Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře - Jan ...
d) podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva.To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví. Jak je uvedeno, společné jmění manželů je pojem pro majetek, který oba manželé nabyli za trvání manželství.
Společné jmění manželů SJM, manželský majetek - informace ...
Prostředky tvořící společné jmění může každý z manželů vybírat z účtu a používat pro běžnou spotřebu (Dvořák, J., Spáčil, J.: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. Praha: Wolters Kluwer 2011, 3. vydání, s. 134).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY