Dějiny moderního Izraele eBook

Fatimma.cz Dějiny moderního Izraele Image

INFORMACE

Hledáte knihu Dějiny moderního Izraele? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Čejka Marek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Dějiny moderního Izraele.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,13 MB

ISBN: 9788024729107

POPIS
Horký pruh země u Středozemního moře byl již od starověku svědkem mnoha dramatických zvratů, které hýbaly celým světem. A po celou dobu existovala touha židovského národa po vlastní zemi, která vyvrcholila v sionistickém hnutí 19. století a roku 1948 založením státu Izrael. Ten se okamžitě musel vypořádat s vojenským útokem okolních států i svými vlastními temnými stránkami. Ani dějiny moderního Izraele však nejsou jen dějinami válek. Už jen samotné budování vlastního státu bylo z historického hlediska jedinečné a stejně tak izraelská politika i kultura nemá vzhledem ke specifičnosti této země nikde obdoby. Kniha čtenáře krátce seznámí se situací, která ve 20. století postupně vedla ke vzniku státu, aby poté plnou pozornost věnovala období po roce 1948 až do současnosti. Izraelské dějiny jsou vykládány z politicky neutrálního pohledu a prostor je dán i "druhé straně" - arabským obyvatelům země. Autor je jedním z největších českých odborníků na problematiku Izraele a Palestiny.
STÁHNOUT ČÍST
Dějiny moderního Izraele - Marek Čejka | Elektronická ...
Dějiny státu Izrael . Monografie z pera předního znalce problematiky dějin Izraele z roku 2008, kterou její autor pro české vydání aktualizoval ke stavu roku 2012. Historické podání se organicky propojuje s úvahami nad problematickými tématy politickými i náboženskými, jež v případě Izraele tvoří nedílný celek. ...
Kniha Dějiny moderního Izraele - Trh knih - můj ...
Oblast dnešního Izraele a Palestinské autonomie byla poprvé osídlena koncem čtvrtého tisíciletí př. n. l. semitským obyvatelstvem, Kanaánejci a některými dalšími národy; oblast podle nich dostala název Kanaán.Přibližně ve 13. století př. n. l. přichází do Kanaánu židovské kmeny, které postupně převažují nad Kanaánejci.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY