Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok eBook

Fatimma.cz Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok Image

INFORMACE

Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,18 MB

ISBN: 9788089447572

POPIS
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, J.E. pána doc. JUDr. Ivana GAŠPAROVIČA, CSc..Oblasti konferencie:Trestné právo hmotné (10 príspevkov)Trestné právo procesné (10 príspevkov)Trestné právo v širších súvislostiach (26 príspevkov)
STÁHNOUT ČÍST
Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej ...
Popis. Trestný zákon, Trestný poriadok (2015) podľa právneho stavu k 1.9.2015 (Úplne znenia zákonov 30/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Po zmene zákonom č. 174/2015 Z. z.: *Zavedenie zmien v časti Trestné činy proti životnému prostrediu (§ 300 až § 306) - trestný čin ohrozenia a poškodenia ...
Trestný zákon - Vyhľadávanie na Heureka.sk
Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Trestný zákon 300/2005, účinný od 01.01.2020
SOUVISEJÍCÍ KNIHY