Compliance Číny s WTO eBook

Fatimma.cz Compliance Číny s WTO Image

INFORMACE

Compliance Číny s WTO je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lenka Fojtíková. Přečtěte si s námi knihu Compliance Číny s WTO na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Compliance Číny s WTO.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,51 MB

ISBN: 9788075985286

POPIS
Ačkoliv ve světové literatuře bylo o Číně a jejím ekonomickém vývoji napsáno mnoho publikací, v české literatuře se tato problematika vyskytuje sporadicky a o problematice Číny ve WTO zatím nebyla vydána žádná kniha. Předkládaná monografie vznikla ve snaze zaplnit skulinu na českém trhu a podat čtenářům celkový pohled na Čínu a její obchodní závazky ve WTO v širších společenských souvislostech.Monografie je výsledkem téměř tříletého výzkumu v této oblasti, během něhož jsem se seznámila s řadou významných osobností, které mají své praktické zkušenosti s vyjednáváním s čínskými partnery nebo přímo působí na čínském trhu. Výzkum byl proveden za finanční podpory Grantové agentury České republiky, projekt č. 17-22426S [Právní aspekty začleňování Číny do globálního obchodního systému]. Finanční podpora ze strany Grantové agentury mi umožnila účast na obchodní prověrce Číny ve WTO a vedení rozhovorů s experty na obchodní problematiku v červenci 2018 v Ženevě, ale i diskuzi nad dílčími výsledky vlastního výzkumu, které byly prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích v ČR a na Slovensku. Za nejvýznamnější zhodnocení svých komplexních výsledků výzkumu, které jsou obsahem této monografie, považuji odbornou diskuzi, která proběhla v Berlaymontu v dubnu 2019 za účasti 21 mezinárodních expertů na Čínu nebo WTO působících na různých pozicích v jedenácti institucích, které mají své zázemí v Bruselu. Prezentace připravované monografie probíhala v Berlaymontu v tentýž den, kdy se konal summit EU s Čínou a téma obchodní compliance Číny bylo velmi aktuální. (úryvek z předmluvy)
STÁHNOUT ČÍST
Compliance Číny s WTO | Odborná literatúra a právnická ...
Compliance Číny s WTO: Jak Čína dodržela obchodní závazky a jak usilovala o získání statusu tržní ekono (2019) | Fojtíková, Lenka | ISBN: 9788075985286 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Compliance Číny s WTO - Lenka Fojtíková - za 21,97 ...
286), 22 U.S.C. § 6951 (the Act), which requires the United States Trade Representative (USTR) to report annually to Congress on compliance by the People's Republic of China (China) with commitments made in connection with its accession to the World Trade Organization (WTO), including both multilateral
SOUVISEJÍCÍ KNIHY