Biskup a kráľ eBook

Fatimma.cz Biskup a kráľ Image

INFORMACE

Biskup a kráľ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Izakovič. Přečtěte si s námi knihu Biskup a kráľ na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Biskup a kráľ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,22 MB

ISBN: 8055108552

POPIS
Životný príbeh biskupa Bartolomého de Las Casas, nazývaného Ochranca Indiánov, a kráľa Karola V., zakladateľa španielskej línie Habsburgovcov, je originálnou historickou freskou nášho sveta v 16. storočí, storočí veľkých zmien a veľkých mien. Tomuto storočiu vtlačili výraznú pečať také osobnosti ako Michelangelo, Luther, Kopernik či Las Casas. O tomto veľkom Španielovi na Slovensku veľa nevieme, hoci sa výrazne zapísal do histórie ľudstva ako výnimočný človek. Obyčajného konkistadora, plantážnika a neskôr mnícha povýšil kráľ na biskupa, a ten sa stal najvytrvalejším a najneohrozenejším obhajcom práv pôvodných obyvateľov Ameriky. Jeho svetoznáma Krátka správa o pustošení a vyľudnení Nového sveta, dodnes neprístupná slovenskému čitateľovi, je otrasnou výpoveďou o ukrutnostiach páchaných na Indiánoch a svedectvom boja jej autora proti nespravodlivým vojnám, protestom proti šíreniu kresťanstva násilím. Autor zrekonštruoval biskupove životné peripetie cez prizmu zložitého vzťahu ku kráľovi, rozšírené o mnohé zaujímavosti z objavenia Ameriky, dobývania Yucatanu, rozprávanie o tajomnej civilizácii Mayov, ako aj o dramatickej dišpute vo Valladolide, pri ktorej v prítomnosti Karola V. obhájil Las Casas tézu, že Indiáni sú ľudské bytosti a majú právo na dôstojný život, a to všetko doplnené o fakty, ktoré dejepisci zvyčajne nespomínajú.
STÁHNOUT ČÍST
Biskup a kráľ - Ivan Izakovič | Databáze knih
Životný príbeh biskupa Bartolomého de Las Casas, nazývaného Ochranca Indiánov, a kráľa Karola V., zakladateľa španielskej línieHabsburgovcov, je originálnou historickou freskou nášho sveta v 16. storočí, storočí veľkých zmien a veľkých mien.
Svätý prorok Samuel (Svätý hieromučeník Filip, heraklejský ...
Gerhard (Gerard) Sagredo, biskup a mučeník. ... Budína, kde si postavil pustovňu a kostolík, aby sa sedem rokov pripravoval na úrad biskupa, o ktorý ho žiadal kráľ Štefan. Po siedmich rokoch (okolo roku 1030) sa Gerhard stal biskupom v meste Čanád na rieke Maroša (neďaleko Sedmohradska). V tom kraji bolo ešte veľa pohanov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY