Chlapec maľuje dúhu a iné eBook

Fatimma.cz Chlapec maľuje dúhu a iné Image

INFORMACE

Hledáte knihu Chlapec maľuje dúhu a iné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Milan Rúfus? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Chlapec maľuje dúhu a iné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,78 MB

ISBN: 9788081012761

POPIS
Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby. Výber Chlapec maľuje dúhu a iné, ktorý edične pripravila literárna vedkyňa Eva Jenčíková, sa usiluje v rámci daných možností jedného – hoci rozsiahleho – zväzku predstaviť básnické dielo Milana Rúfusa a jeho osobnosť čo najúplnejšie.Takto koncipovaný súbor umožňuje čitateľovi vytvoriť si predstavu o šírke básnikovho tematického záberu, o bohatosti motivickej výstavby jednotlivých básní a zbierok, o rozmanitosti umeleckého videnia a tvarovania lyrickej výpovede.Za náležité pokladáme aj to, že editorka neobišla ani tvorbu pre deti, ktorej Rúfus venoval nemálo zo svojho umeleckého talentu (i keď, prirodzene, nemá tu rovnaký priestor ako poézia pre dospelých).
STÁHNOUT ČÍST
Dielo I. (Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho ...
Obsah knihy: Rúfus Milan - Chlapec maľuje dúhu a iné. Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby, po jeho nedávnej smrti ho verejnosť vníma priam ako národného barda. Svedčí o tom skutočnosť, že jeho dielo je čitateľsky veľmi frekventované, a preto jeho básnické zbierky vychádzajú v nákladoch, k akým ...
Dielo I. (Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho ...
Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby. Výber Chlapec maľuje dúhu a iné, ktorý edične pripravila literárna vedkyňa Eva Jenčíková, sa
SOUVISEJÍCÍ KNIHY