Ročenka intenzivní medicíny 2005 eBook

Fatimma.cz Ročenka intenzivní medicíny 2005 Image

INFORMACE

Ročenka intenzivní medicíny 2005 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Roman Zazula. Přečtěte si s námi knihu Ročenka intenzivní medicíny 2005 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Ročenka intenzivní medicíny 2005.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,72 MB

ISBN: 0

POPIS
Publikace obsahuje příspěvky přednesené na XI. Dnech intenzivní medicíny, konaných 9.-11. června 2004 v Kroměříži. Přednášky jsou shrnuty v tematických blocích: respirační péče a umělá plicní ventilace; hemodynamika; infekce - sepse - MODS; imunita a imunologické monitorování; NPB, GIT, jaterní poruchy; metabolismus a nutriční podpora; výživa v chronické resuscitační péči; akutní neurologické stavy; intoxikace; etika; přednášky sesterské sekce.
STÁHNOUT ČÍST
Ročenka intenzivní medicíny 2005 - Roman Zazula a kol ...
(In:Ročenka intenzivní medicíny 2005), Galén, Praha, 2005, s. 1-3, přehledový. Dusová, Iveta - Koutníková, Marcela - Doležal, Jiří Zkušenosti s provedením scintigrafie s 99mTc-depreotidem u pacientů s bronchogenním karcinomem
Ročenka intenzivní medicíny 2005 (Roman Zazula a kol.) od ...
In: Ročenka intenzivní medicíny 2005,Galén,Praha,2005,s. 224-224,abstrakt ve sborníku, Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Dostál, Miroslav - Kavka, Bohumil Pro-atrial natriuretic peptide in patients with sepsis, severe sepsis and septic shock
SOUVISEJÍCÍ KNIHY