Sociální práce s romskými rodinami eBook

Fatimma.cz Sociální práce s romskými rodinami Image

INFORMACE

Hledáte knihu Sociální práce s romskými rodinami? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je David Urban? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Sociální práce s romskými rodinami.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,79 MB

ISBN: 9788074224577

POPIS
Rodina je v centru zájmu několika vědních disciplín. V publikaci, která se Vám dostává do rukou, se zabývám tématem romských rodin z pohledu sociální práce. Zaměřuji se především na to, jaké má sociální práce k dispozici teoretické koncepty, metody, techniky či jiné nástroje, jichž lze využít pro řešení problematických zdravotně sociálních situací.V knize naleznete teoretická východiska pro práci s romskou rodinou, způsoby aplikace těchto teoretických námětů do praxe, stejně jako i výstupy z vlastního výzkumného šetření – příklady dobré praxe ze sociální práce s romskou rodinou, reflektované jak z pohledu sociálních pracovníků pracujících s touto cílovou skupinou, tak z pohledu jejich klientů, tedy romských rodin.
STÁHNOUT ČÍST
Urban, David : Sociální práce s romskými rodinami
Sociální práce s rodinou aneb sanace rodiny. Publikováno: 2. 5. 2016, aktualizováno: 10. 1. 2019. Sanaci rodiny je dobré chápat jako úzkou a kvalitně koordinovanou spolupráci odborníků ze sociálněprávní ochrany, sociálních služeb a dalších institucí (například mateřská, základní škola, pediatr) s rodinou a dítětem, které je ohrožené na sociálním ...
Kniha: Sociální práce s romskými rodinami (David Urban ...
Abstrakt: Článek se zabývá aplikací teoretických východisek sociální práce v praxi. Poukazuje na některá specifika sociální práce s romskou komunitou a následně na příkladu sociální práce s romskými dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže - Domě dětí a mládeže České Budějovice reflektuje způsob využití prezentovaných teoretických ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY