Podvojné účetnictví 2019 eBook

Fatimma.cz Podvojné účetnictví 2019 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podvojné účetnictví 2019! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podvojné účetnictví 2019 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účetnictví 2019.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,45 MB

ISBN: 9788027122493

POPIS
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.
STÁHNOUT ČÍST
Podvojné účetnictví 2019 - Nakladatelství Sagit, a.s.
Všechny informace o produktu Kniha Podvojné účetnictví 2020, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Podvojné účetnictví 2020.
Účtování.net - Účetnictví jasně a srozumitelně
Podvojné účetnictví 2019 Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat! Výklad je jednouchý a srozumitelný díky řadě příkladů. Připojujeme základní daňové souvislosti k...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY