Podvojné účetnictví 2019 eBook

Fatimma.cz Podvojné účetnictví 2019 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Podvojné účetnictví 2019? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Jana Skálová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účetnictví 2019.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,19 MB

ISBN: 9788027122493

POPIS
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.
STÁHNOUT ČÍST
Účetní programy AdmWin
Kurz účetnictví je multimediální učební pomůcka, která byla zpracována s využitím současných didaktických poznatků a dlouholetých praktických zkušeností ve vzdělávání. Tato pomůcka vám umožní studovat "podvojné účetnictví" přístupnou formou s ohledem na vaše časové možnosti a v prostředí, které vám ...
E-kniha: Podvojné účetnictví 2019 - Jana Skálová | Knihy ...
Podvojné účetnictví 2019 239,-204,-Skladem 1 ks. Koupit. Podvojné účetnictví 2019 Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat! Výklad je jednouchý a srozumitelný díky řadě příkladů. Připojujeme základní daňové souvislosti k nákladům a výnosům a věnujeme velkou pozornost účetní závěrce ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY