Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí eBook

Fatimma.cz Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,20 MB

ISBN: 9788073877866

POPIS
V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstituovala v průběhu dějin západní filosofie a jak se její klíčové termíny dobro a ctnost staly centrem její pozornosti. Leitmotivem studie, jak už bývá v této společenskovědní disciplíně zvykem, je otázka, tentokrát směřující k tomu, zda není skutečná duchovní a filosofická inspirace spíše záležitostí myslitelů nebo světců žijících na okraji společnosti? Institucionálně krytí tvůrci ekonomických a mocensko-právních pořádků si totiž vždy rádi počíhají, aby tyto průlomové nabídky lidem pro jejich opravdovější život přeformulovali do další svěrací kazajky žádoucího jednání. Tematika ctností jakožto jednoho z řady prostředků realizace lidského života uskutečněného v božském vědomí, v němž mizí i klasická dichotomie dobra a zla, bude nosným pilířem u interpretativní analýzy vybraných náboženských a duchovních směrů: judaismu, islámu, konfucianismu a taoismu, hinduismu a buddhismu, včetně hledání etických souvislostí v kabalistických a tantrických naukách. Závěrečná část knihy je věnována speciálním problémům aplikované etiky, jakými jsou otázky smrti a umírání z perspektivy tibetského buddhismu, nárys obecné etiky pro klientské profese a položení možného filosofického základu pro etiku v oblasti sportu.
STÁHNOUT ČÍST
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí ...
Všechny informace o produktu Kniha Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí Hlavinka Pavel, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí Hlavinka Pavel.
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí ...
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí. Pavel Hlavinka. E-Knihy Naučná pro dospělé Duchovní literatura Všeobecné a ostatní. V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY