Efektivní financování rozvoje podnikání eBook

Fatimma.cz Efektivní financování rozvoje podnikání Image

INFORMACE

Efektivní financování rozvoje podnikání je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Režňáková. Přečtěte si s námi knihu Efektivní financování rozvoje podnikání na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Efektivní financování rozvoje podnikání.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,67 MB

ISBN: 9788024718354

POPIS
Systematická a komplexně zpracovaná publikace prezentuje vliv způsobu financování podniku na jeho výkonnost a podává ucelený obraz o možnostech financování podnikových činností. Autorka se neomezuje pouze na popis jednotlivých zdrojů, ale systematicky vysvětluje, které faktory ovlivňují rozhodování vedení podniku při získávání zdrojů financování. Svoje názory a doporučení podporuje příklady z podnikové praxe v ČR i zahraničí. Čtenář dále nalezne možné způsoby a postupy použitelné při rozhodování o možnostech financování, vycházející zejména z analýzy rizika podniku.
STÁHNOUT ČÍST
Podpora podnikání | ČMZRB
Efektivní financování rozvoje podnikání Systematická a komplexně zpracovaná publikace prezentuje vliv způsobu financování podniku na jeho výkonnost a podává ucelený obraz o možnostech financování...
Dotace a podpora podnikání | MPO
Vzhledem k významu, který sektor malého a středního podnikání již nyní má, a k jeho nezastupitelné úloze v rámci tržní ekonomiky, považuje vláda ČR za nezbytné, aby malí a střední podnikatelé měli pro svoji činnost vhodné prostředí, které jim umožňuje rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachování a posilování sociální soudržnosti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY