Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti eBook

Fatimma.cz Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti Image

INFORMACE

Hledáte knihu Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Ondrej Strnád? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,21 MB

ISBN: 9788089291205

POPIS
Publikácia sa zaoberá veľmi aktuálnou témou súčasnosti, ktorou je informačná bezpečnosť.Cieľom publikácie je:- vysvetliť základné pojmy súvisiace s informačnou bezpečnosťou,- vysvetliť základné väzby medzi prvkami majúcimi vplyv na dosahovanú úroveň informačnej bezpečnosti,- dať k dispozícií prehľad o medzinárodných normách a slovenskej legislatíve týkajúcej sa informačnej bezpečnosti,- vysvetliť podstatu analýzy a riadenia rizík informačnej bezpečnosti,- dať k dispozícií prehľad o bezpečnostnej dokumentácii IS,- vysvetliť systémový prístup k riešeniu bezpečnosti IS,- vysvetliť systém riadenia informačnej bezpečnosti,- vysvetliť proces získavania záruk za informačnú bezpečnosť prostredníctvom nezávislého posúdenia vytoreného systému riadenia informačnej bezpečnosti a jeho certifikácie.Poslaním publikácie, okrem iného, je poskytnúť základné informácie pre študentov, pedagogický front ale najmä pre prax, osobitne pre manažérov rôznych stupňov riadenia a špecialistov, ktorí potrebujú pochopiť o čom informačná bezpečnosť je.
STÁHNOUT ČÍST
Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti ...
Odporúčané knihy o informačnej bezpečnosti: Zamestnancami spoločnosti boli vydané nasledujúce knihy o informačnej bezpečnosti: O. Strnád: Riadenie rizík informačnej bezpečnosti. O. Strnád: Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti. O. Strnád: Bezpečnosť a manažment informačných technológií.
Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti ...
Knihy,detská literatúra, beletria, odborná literatúra, turistické mapy. Predaj kníh, CD a DVD.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY