Ignaciánska spiritualita eBook

Fatimma.cz Ignaciánska spiritualita Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Ignaciánska spiritualita! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Ignaciánska spiritualita a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Ignaciánska spiritualita.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,97 MB

ISBN: 8071414433

POPIS
Môže ignaciánska špiritualita odpovedať na duchovné potreby a povolania dnešných ľudí?Autor neodpovedá na túto otázku formou pojednania, ale krátkymi kapitolkami, z ktorých každá vykresľuje jednu črtu ignaciánskej špirituality. Vychádza z Ignácovej osobnej skúsenosti a konfrontuje ju s našou: Boh vyučoval Ignáca, ako aj nás dnes vyučuje, prostredníctvom Písma. Túto skúsenosť urobil Ignác Duchovnými cvičeniami prístupnú pre všetkých: „Hľadať a nachádzať Božiu vôľu v usporiadaní nášho života.“ A aj keď umožnili mnohým nájsť svoje povolanie – kontemplatívne alebo apoštolské, v manželstve alebo zasvätenom živote podľa všetkých druhov špiritualít, Cvičenia nepredstavujú celý Ignácov prínos. Jeho vlastná životná cesta ho priviedla k chvále spolupútnictva pre službu Cirkvi podľa jedného spôsobu napredovania či špecifického konania.Na čítanie prehľadné a jednoduché dielko prináša výstižné odpovede na otázky kladené v súvislosti s ignaciánskou špiritualitou, ktorá je rovnako aktuálna a silná v našich časoch zmietaných neistotami i nádejami ako bola v časoch svojho vzniku.Otec Jean-Claude Dhotel SJ bol profesorom na parížskom Centre Sevres. Okrem Ignaciánskej špirituality je autorom ďalších diel k tejto téme: Kto si, Ignác z Loyoly?, Rozlišovať spoločne a Vidieť všetko v Bohu, hľadať Boha vo všetkom.
STÁHNOUT ČÍST
DUCHOVNÉ CVIČENIA | Ignacianská spiritualita
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE. CHOMUTOV — Do bývalého jezuitského areálu v Chomutově, který dnes slouží jako knihovna s přednáškovými sály, se jednou za dva týdny na chvíli vrací jezuita. Leopold Slaninka působí od loňského srpna v Chomutově a ve velkém sále knihovny vede přednášky s názvem Psychologie a spiritualita.
Ignaciánska spiritualita - | Kniha na Alza.cz
Hledáte Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka od Anna Lexmaulová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
SOUVISEJÍCÍ KNIHY