Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví eBook

Fatimma.cz Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví Image

INFORMACE

Hledáte knihu Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Adam Doležal? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,86 MB

ISBN: 8072016846

POPIS
Tato praktická příručka představuje první souborné zpracování ochrany práv pacientů při poskytování zdravotní péče v České republice, čímž reaguje na současný zájem veřejnosti o problematiku zdravotnictví. Autoři vychází z rozličného postavení pacienta v různých situacích, od nemocné, závislé osoby až po klienta či spotřebitele, a podávají komplexní výklad soukromoprávní ochrany i veřejnoprávní regulace. Jednotlivé kapitoly pojednávají o informovaném souhlasu pacienta, možnostech nahlížení do zdravotnické dokumentace, občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti za porušení práv pacienta, dále o státem dovolených zásazích do individuálních práv pacientů včetně povinného očkování a o ochraně práv pacienta jako spotřebitele, pokud jde o léčiva, léčivé přípravky a jiné zdravotnické prostředky. Podrobný výklad vycházející z české i mezinárodní úpravy je doplněn vzory žalob a citacemi z judikatury. Na závěr publikace jsou uvedeny výňatky z důležitých právních předpisů. Kniha je určena především právníkům zabývajícím se zdravotnickým právem, zároveň však poskytuje praktické informace široké veřejnosti, neboť každý se příležitostně ocitá v roli pacienta.
STÁHNOUT ČÍST
Ze zdravotnictví: Úřad pro ochranu osobních údajů
Práva pacientů a zdravotnictví. ... Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Hlavní činností Aperia je poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající ...
ochrana práv pacientů - Zdraví A Fitness
Výkon tohoto práva však není naprosto neomezený. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pacienta do své péče tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pacienty, které má ve své péči.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY