Zákon o účetnictví 2015 eBook

Fatimma.cz Zákon o účetnictví 2015 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o účetnictví 2015? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Zákon o účetnictví 2015.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,43 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikace obsahuje: Účetní knihy, náklady a výnosy, inventarizace majetku a závazků, způsoby oceňování, účetní osnova, účetní závěrka, rezervy, zásoby, deriváty, konkurs a likvidace...
STÁHNOUT ČÍST
§ 7 paragraf 7 - Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. | Kurzy.cz
Zákon o účetnictví by tak obsahoval vymezení požadavků na primární účetní zápis do účetnictví, jako úplného, průkazného, srozumitelného a trvalého systému, který mimo jiné zajistí systematické a chronologické třídění účetních zápisů. Způsob naplnění této zákonné povinnosti by byl upraven českými ...
Zákon 563/1991 Sb. - o účetnictví úplné a aktualní znění ...
Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon"), kterým se implementují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY