Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia eBook

Fatimma.cz Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia Image

INFORMACE

Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Nikolaj Albertovič Kun. Přečtěte si s námi knihu Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Legendy a mýty starého Grécka – Bohovia a héroovia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,42 MB

ISBN: 9788089520398

POPIS
Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma. Pôsobil najmä na univerzitách v Moskve, na ktorých získal titul profesora histórie a profesora spoločenských vied. Okrem iného sa podieľal na tvorbe a spracovaní význačných historických a encyklopedických diel. Jeho najznámejším dielom sú Legendy a mýty starého Grécka, ktoré sa ihneď po prvom vydaní v roku 1914 stali medzi čitateľmi veľmi obľúbenými a pretrváva o ne neustály záujem. Kun vo svojej knihe zrozumiteľným a súvislým spôsobom uvádza všetky najvýznamnejšie príbehy o bohoch a hrdinoch starobylého Grécka, ktoré sa odohrávali v najstarších známych časoch. V jeho príbehoch sú obsiahnuté údaje z eposov, historických spisov, drám a básní, ktoré autor systematicky zoradil a prerozprával prozaickou formou. Spis Kun rozčlenil do dvoch základných častí Bohovia a héroovia, Starogrécky epos.V prvej časti uvádza príbehy o vzniku, pôvode, význame, činnosti gréckych bohov, o ich sférach vplyvu na svet a ľudstvo, ďalej o najväčších hérooch, ich živote a osudoch. V Kunových Legendách a mýtoch vedľa iných nechýbajú bohovia Zeus, Poseidón, Apolón, Héra, Artemis, Aténa, Afrodita a héroovia Prometheus, Perseus, Pelops, Herakles, Theseus, Orfeus.
STÁHNOUT ČÍST
Mýty, báje a povesti | Artforum - dobrodružstvo myslenia
LEGENDY A MÝTY STARÉHO GRÉCKA - BOHOVIA A HÉROOVIA. ... Spis Kun rozčlenil do dvoch základných častí Bohovia a héroovia, Starogrécky epos. V prvej časti uvádza príbehy o vzniku, pôvode, význame, činnosti gréckych bohov, o ich sférach vplyvu na svet a ľudstvo, ďalej o najväčších hérooch, ich živote a osudoch. ...
Myty a legendy stareho egypta | Sleviste.cz
Myty a legendy stareho egypta. ... Mýty a báje starého Egypta . Kniha představuje v našem literárním kontextu nejucelenější komplex převyprávěné staroegyptské literatury, který zahrnuje prastaré mýty, báje, povídky, pohádky, cestopisy, proroctví, milostné písně, chvalozpěvy a bajky. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY