Geometrická optika eBook

Fatimma.cz Geometrická optika Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Geometrická optika! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Geometrická optika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Geometrická optika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,25 MB

ISBN: 9788070135211

POPIS
Učebnice na 218 stranách v 9 kapitolách podrobně pojednává geometrickou optiku. Svým pojetím je text zdařilou učebnicí této části optiky, která je základem pro pochopení optických vlastností lidského oka a optických korekčních elementů v brýlové optice.
STÁHNOUT ČÍST
Geometrical optics - Wikipedia
Bakalářský studijní obor Optika a optometrie (povinný předmět) Bakalářský studijní obor Optika a optometrie (povinný předmět) Materiály ke stažení:
Geometrická optika názorně PLUS | Učební pomůcky | RNDr ...
Geometrická optika 4.2.1. Index lomu 1. Popsat sklo jako nejb ěžn ěji používaný materiál v optice, jeho složení a technologii výroby. 2. Definovat absolutní a relativní index lomu jako významné charakteristiky optického prost ředí. 3. Um ět vyjmenovat a matematicky formulovat r ůzné závislosti indexu lomu na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY