To byl profesor Josef Charvát eBook

Fatimma.cz To byl profesor Josef Charvát Image

INFORMACE

Trávit čas knihou To byl profesor Josef Charvát! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu To byl profesor Josef Charvát a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: To byl profesor Josef Charvát.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,96 MB

ISBN: 8072622447

POPIS
V lednu 2004 to tedy bude již dvacet let, co nás pan profesor opustil. Dvacet let je dlouhá doba. Mnoho mladých lékařů a studentů již ani neví, kdo profesor Charvát byl, nebo ho řadí do dávné doby někam k Purkyňovi či Thomayerovi. Josef Charvát byl však lékař, vědec a klinický učitel spojující první polovinu dvacátého století s naší dobou. Zažil rozvoj nové, jak fyziologicky, tak technologicky složité medicíny. Vycházel přitom z humanistické tradice a byl vybaven syntetickým myšlením, které nejvíce dokládají jeho úvahy filosofické, začleňující medicínu do širšího kontextu.Kulaté výročí úmrtí pana profesora jsem se rozhodli připomenout sborníkem vzpomínek jeho žáků, pamětníků, přátel i rodiny a některých dosud nepublikovaných textů. Ti, kdo s klinickou medicínou začínali v době, kdy pan profesor založil III. interní kliniku, jsou již v důchodovém věku. Mnoho Charvátových žáků již mezi námi není. Většina zaměstnanců kliniky již pana profesora nepamatuje. V přístupu k pacientům i ve vědecko-pedagogické činnosti však přetrvává charvátovská tradice, kterou jsme všichni ovlivněni - tradice etického, vědeckého a syntetického pohledu jak na pacienta, tak na celý obor vnitřního lékařství. V tomto duchu jsou vychováváni všichni naši mladí studenti, doktorandi, lékaři, sestry i další pracovníci, kteří před 20 lety, v době, kdy skončil bohatý život pana profesora, chodili do základní či mateřské školy nebo ještě ani nebyli na světě.prof. MUDr. Štěpán Svačiny, DrSc.
STÁHNOUT ČÍST
To byl profesor Josef Charvát - Petr Sucharda od 5.28 ...
To byl profesor Josef Charvát, Sborník k 20. výročí úmrtí, Štěpán Svačina, Petr Sucharda, pořadatelé; ISBN-10: 80-7262-244-7 - Lékařské knihkupectví ::.. REQUEST TO REMOVE Jockey Club
To byl profesor Josef Charvát Galén 2003 | Aukro
Lukáš a profesor Neptun-- autor: Štarková Petra To byl profesor Josef Charvát-- autor: Svačina Štěpán, Sucharda Petr Čítaj romány ako profesor-- autor: Foster Thomas C. Cómo ser profesor-- autor: Alonso Encina Profesor Dionýz Ilkovič-- autor: Vladimír Ilkovič, Dubnička Stanislav
SOUVISEJÍCÍ KNIHY