Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 eBook

Fatimma.cz Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,98 MB

ISBN: 9788087474471

POPIS
Leopold Bauer (1872 - 1938) je postava toho druhu, jaký historie moderní architektury donedávna příliš nemilovala. Na počátku své dráhy patřil k protagonistům moderní architektury ve střední Evropě, později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Vila advokáta Karla Reissiga v Brně postavená v letech 1901 - 1902 je jeho první a pravděpodobně také nejvýznamnější architektonickou realizací.Autor s erudicí sobě vlastní a se smyslem pro detail i široké souvislosti předkládá kultivovaným jazykem a zajímavou formou fresku vývoje rodinného domu ve středoevropském kontextu, ale nezapomíná stále poukazovat na provázanost s vývojem světové architektury a na kořeny, jež skrývají principy stavění na počátku nového století. Hlavními prameny k autorově práci jsou jeho detailní znalosti zahraniční literatury a vlastní zevrubný archivní výzkum. Představuje dům, který byl dobovou publicistikou označen za první moderní dům v Rakousku, jeho architekta i stavebníky.Jindřich Vybíral studoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Působí jako profesor a vedoucí katedry dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a také knižní publikace Zrození velkoměsta (1997 a 2003, německy 2001), Století dědiců a zakladatelů (1999), Česká architektura na prahu moderní doby (2002) a Mladí mistři (2002, německy 2007).
STÁHNOUT ČÍST
Розенкрейцеры в России, Орден Розы и Креста
Nike processes information about your visit using cookies to improve site performance, facilitate social media sharing and offer advertising tailored to your interests. By continuing to browse our site, you agree to the use of these cookies. For more information see our Privacy & Cookie Policy. You can...
Jindrich Vybiral | Book Depository
↑ VYBÍRAL, JINDŘICH. Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 = The Reissig Villa in Brno and the reform of the family house after 1900. [s.l.]: Barrister & Principal ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze ISBN 9788087474471, ISBN 8087474473.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY