Chirurgie orgánových metastáz eBook

Fatimma.cz Chirurgie orgánových metastáz Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Chirurgie orgánových metastáz! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Chirurgie orgánových metastáz a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Chirurgie orgánových metastáz.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,40 MB

ISBN: 9788024614502

POPIS
Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů (v širším slova smyslu), tedy o tématu před dvaceti lety téměř nepřijatelném. V průběhu posledních dvou dekád však došlo k opravdové revoluci léčebných a diagnostických možností v přístupu k mnoha maligním nádorům. Tento vývoj s sebou přinesl možnost zmenšení nádoru a vzdálených metastáz po předchozí indukční terapii do velikosti, která jej činí operabilním. Precizní diagnostika počtu těchto metastáz v celém organismu je pak zásadním procesem pro rozhodnutí o chirurgické intervenci. Chirurgie metastáz využívá nových technologií, jako je radiochirurgie, termoablace, techniky embolizace nádorů a hypertermie. Tento vývoj umožňuje indikovat chirurgickou intervenci u pacientů postižených metastatickým onemocněním stále častěji. Snahou autorů bylo podat v této publikaci přehled terapeutických přístupů v chirurgii orgánových metastáz a pomoci hledat nové cesty směrem k vyléčení pokročilých stadií nádorového onemocnění.
STÁHNOUT ČÍST
chirurgie orgánových metastáz (Ivan Čapov a kol.) od 38.41 ...
JEDLIČKOVÁ, Hana. Kožní metastázy. In Chirurgie orgánových metastáz.1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 141-145, 5 s. určeno odborné veřejnosti. ISBN 978-80 ...
Chirurgie orgánových metastáz - daryzivota.sk
Chirurgie metastáz využívá nových technologií, jako je radiochirurgie, termoablace, techniky embolizace nádorů a hypertermie. Tento vývoj umožňuje indikovat chirurgickou intervenci u pacientů postižených metastatickým onemocněním stále častěji.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY