Právomoc a rozhodné právo eBook

Fatimma.cz Právomoc a rozhodné právo Image

INFORMACE

Právomoc a rozhodné právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Lacko. Přečtěte si s námi knihu Právomoc a rozhodné právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Právomoc a rozhodné právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,76 MB

ISBN: 9788081681264

POPIS
Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je takisto vytvoriť podklad pre prednáškovú a pedagogickú činnosť.Publikácia je zameraná predovšetkým na európske predpisy, ktoré v súčasnosti z veľkej časti pokrývajú úpravu uvedenej problematiky. Výklad je doplnený o základnú relevantnú rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie a národných súdov.Súčasťou publikácie sú aj úplné znenia:nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (nariadenie Brusel I),nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (nariadenie Rím I),nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (nariadenie Rím II).Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, no môže poslúžiť aj odbornej verejnosti (advokátom, sudcom, vyšším súdnym úradníkom) ako úvod do problematiky obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov s cudzím prvkom.
STÁHNOUT ČÍST
Právomoc a rozhodné právo - Pavel Lacko — Kniha.cz
251 Kč Právomoc a rozhodné právo - Lacko Pavel o základnú relevantnú rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie a národných súdov. Keďže prvé vydanie tejto publikácie je už vypredané a úprava právomoci, uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach sa výrazne zmenila (od 15.januára 2015 sa aplikuje nové nariadenie č ...
PDF Medzinárodné Právo Súkromné a Procesné
právo místa soudu. Aniž je dotčeno výše uvedené, dohodu určující rozhodné právo je možné uzavřít a změnit kdykoliv, nejpozději však do okamžiku zahájení řízení u soudu. Pokud tak stanoví právo místa soudu, mohou manželé rovněž určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY