Platné predpisy Zbierky zákonov a medzinárodné zmluvy (ročné predplatné) eBook

Fatimma.cz Platné predpisy Zbierky zákonov a medzinárodné zmluvy (ročné predplatné) Image

INFORMACE

Platné predpisy Zbierky zákonov a medzinárodné zmluvy (ročné predplatné) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Platné predpisy Zbierky zákonov a medzinárodné zmluvy (ročné predplatné) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Platné predpisy Zbierky zákonov a medzinárodné zmluvy (ročné predplatné).pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,23 MB

ISBN: 0

POPIS
Ročné predplatné garantovaných informácií.CD Platné predpisy Zbierky zákonov a medzinárodných zmlúv umožňuje pracovať a vyhľadávať zákony aj na miestach, kde nie je prístup na internet.Je určený všetkým. Predovšetkým riaditeľom, majiteľom firiem, starostom a primátorom či účtovníkom a ekonómom, no využívať ho môže každý, kto má záujem mať na jednom mieste utriedené aktuálne najpoužívanejšie právne predpisy a medzinárodné zmluvy SR.Súčasťou je i manuál, ktorý zrozumiteľne vysvetľuje, ako sa čo najrýchlejšie zorientovať pri práci s CD a aké možnosti využitia poskytuje.ObsahObsahom CD sú aj tieto právne predpisy:Predpisy:311/2011 – Zákonník práce595/2003 – Zákon o dani z príjmov222/2004 – Zákon o dani s pridanej hodnoty40/1964 – Občiansky zákonník513/1991 – Obchodný zákonník461/2003 – Zákon o sociálnom poistení315/2010 – Vyhláška o nakladaní s elektrozariadeniami a elektoroodpadom455/1991 – Zákon o živnostenskom podnikaní578/2004 – Zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti511/1992 – Zákon SNR o správe daní a poplatkov300/2005 – Trestný zákon431/2002 – Zákon o účtovníctve300/2009 – Vyhláška úradu geodézie, kartografie a katastra SR Medzinárodné zmluvy:5/2010 – Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o uzavretí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií486/2009 - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o uzavretí Lisabonskej zmluvy418/2008 - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o podpísaní dohody medzi Slovenskou republikou a OSN o výkone trestovA veľa ďalších predpisov a medzinárodných zmlúv
STÁHNOUT ČÍST
Zákony, judikatúra, vzory a komentáre
Predplatné kompletného ročníka zbierky zákonov sa aktuálne pohybuje na úrovni cca 300 eur. Predplatiteľov zbierky zákonov je v súčasnej dobe cca 1 300. Predplatné zbierky zákonov je odvodené od počtu predplatiteľov a priemerného počtu strán uverejnených v kalendárnom roku.
Zákon o Zbierke zákonov 1990 | AUTORA
Všetky konsolidované znenia ZBIERKY ZÁKONOV SR od roku 1945, podzákonné predpisy,dôvodové správy k zákonom, vestníky a predpisy EU. Smernice,nariadenia,vyhlášky,zákony,rozsudky - všetko na jednom mieste.!!!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY