Geografie cestovního ruchu eBook

Fatimma.cz Geografie cestovního ruchu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Geografie cestovního ruchu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Geografie cestovního ruchu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Geografie cestovního ruchu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,74 MB

ISBN: 8085970368

POPIS
Geografie celého světa zpracovaná s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých kontinentech. Teoretická vstupní pasáž, samostatně zpracována geografie České a Slovenské republiky, odpovídá osnovám pro hotelové školy.
STÁHNOUT ČÍST
Kapitola 16. Geografie cestovního ruchu
Učebnice geografie cestovního ruchu, oboru, jenž se zabývá studiem zákonitostí a faktickým rozmístěním cestovního ruchu v různých částech světa. Úvodní kapitola vymezuje předmět studia a vysvětluje základní pojmy (činitele rozvoje a rozmístění cestovního ruchu).
Geografie cestovního ruchu České republiky - - Megaknihy.cz
Je autorkou knihy Geografie cestovního ruchu - Evropa (2008), publikace Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do EU (GAČR 402/04/P133) a vysokoškolských skript: Geografie cestovního ruchu Česka (2010), Pokyny pro vypraco-vání bakalářské, diplomové a jiné písemné práce (2009).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY