Středověká hereze eBook

Fatimma.cz Středověká hereze Image

INFORMACE

Hledáte knihu Středověká hereze? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2000 a autorem je Malcolm Lambert? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2000

NÁZEV SOUBORU: Středověká hereze.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,34 MB

ISBN: 8072032917

POPIS
Rozsáhlá monografie předního anglického medievalisty sleduje vznik heretického hnutí a myšlení ve středověké křesťanské Evropě. Stěžejní část knihy představuje analýza rozvoje valdenství a katarství v západoevropském prostředí s důrazem na jejich střet s katolickou církví. Druhá polovina knihy je věnována rozboru pozdně středověkých heretických hnutí – viklefismus, lollardi, bekyně, sekta svobodného ducha a husitská reformace. Lambert podrobně sleduje nejen teologický obsah a společenský dosah jednotlivých herezí, ale i postavení heretika, člověka na okraji společnosti, člověka žijícího v uzavřeném ghettu, nuceného prožívat i nám důvěrně známý život dvojí morálky. Hereze v Lambertově pojetí reprezentuje alternativní středověký svět, který existoval po několik století vedle oficiální církve a jejího učení.
STÁHNOUT ČÍST
Středověká hereze - bazar | Databáze knih
Základní přehled atmosféry středověku a představ, které ovládaly každodenní život středověkého člověka. Smrt, svatí a ostatky, ortodoxie a hereze, ďábel atd
Kořeny a zdroje demokracie od středověku po dnešek I.
historie, politika > středověká hereze. neŽ si pŘijdete zboŽÍ nezÁvaznĚ prohlÉdnout nebo zakoupit, je nutnÉ nÁm nejprve napsat mail nebo vyplnit objednÁvku a poČkat na naŠi odpovĚĎ. potŘebujeme Časovou prodlevu k vyhledÁnÍ a nachystÁnÍ zboŽÍ. platebnÍ karty nepŘijÍmÁme.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY