Metamorfózy rozprávky eBook

Fatimma.cz Metamorfózy rozprávky Image

INFORMACE

Metamorfózy rozprávky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Pácalová. Přečtěte si s námi knihu Metamorfózy rozprávky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Metamorfózy rozprávky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,92 MB

ISBN: 9788089283293

POPIS
Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. storočí. V centre pozornosti je problém textácie a literarizácie rozprávok. Autorkiným cieľom bolo priebežne poukázať na dobové koncepcie rozprávky, špecifiká prístupu jednotlivých autorov k danému žánru a jeho funkčné uplatnenie v literárnohistorickom kontexte. Metodologicky dôsledne zaznamenáva jednotlivé dobové podoby transformácie rozprávkového žánru, prechod od folklórnej rozprávky k rozprávke literárnej a prienik folklórnych a literárnych javov a postupov. Precízna literárnohistorická práca interdisciplinárne zasahuje aj do oblasti dejín folkloristiky na Slovensku.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Metamorfózy rozprávky | Moja-Kniha.cz
poukázala už pred štvrťstoročím na metamorfózy rozprávky v čes-kej literatúre konca osemnásteho a prvej polovice devätnásteho storočia, aj na rolu jej literarizácie u Němcovej a Erbena ( Langer 1979). Janka Pácalová identifikovala zase slovenskú romantickú rozprávku ako literárny žáner, a to aj v súvislosti s rozprávkami
Metamorfózy rozprávky - Pácalová Jana | Artforum ...
Jana Pácalová: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského (Jaroslava Janáčková) Milan Hlavačka (ed.): Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace (Václav Smyčka) Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání (Jaroslav Špirk)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY