Novelizovaný Zákon o priestupkoch eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Zákon o priestupkoch Image

INFORMACE

Hledáte knihu Novelizovaný Zákon o priestupkoch? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o priestupkoch.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,82 MB

ISBN: 9788056202784

POPIS
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 122/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 507/2001 Z.z., zákona č. 139/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 510/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 211/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 547/2007 Z.z., zákona č. 666/2007 Z.z., zákona č. 86/2008 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 298/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 479/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z., zákona č. 72/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 206/2009 Z.z., zákona č. 387/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 60/2010 Z.z., zákona č. 433/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 313/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 79/2012 Z.z., zákona č. 96/2012 Z.z., zákona č. 31/2013 Z.z., zákona č. 80/2013 Z.z., zákona č. 94/2013 Z.z., zákona č. 299/2013 Z.z., zákona č.388/2013 z.z., zákona č. 417/2013 Z.z., zákona č. 474/2013 Z.z., zákona č. 1/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 374/2014 Z.z., zákona č. 397/2015 Z.z., zákona č. 430/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 311/2016 Z.z. a zákona č. 315/2016 Z.z. a zákona č. 393/2019 Z.Z.
STÁHNOUT ČÍST
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
21) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 23) § 118a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 26) Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
PDF Zákon O Priestupkoch - Eurokodex
Novelizovaný Zákon o priestupkoch s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení . Epos, 2011. Vydavateľstvo Epos, 2011. ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 524/1990 ZB., ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 266/1992 ZB., ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY