Kliešťová encefalitída eBook

Fatimma.cz Kliešťová encefalitída Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kliešťová encefalitída! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kliešťová encefalitída a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

NÁZEV SOUBORU: Kliešťová encefalitída.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,61 MB

ISBN: 8022406279

POPIS
Predložené dielo predstavuje pôvodné originálne výsledky, ktoré autorka získala v priebehu takmer 40 rokov praxe v úlohe vedúcej vedeckej pracovníčky skúmajúcej oblasť arbovírusových nákaz. Arbovírusy sú vírusy prenášané článkonožcami, z ktorých najvýznamnejší v našich zemepisných šírkach je vírus kliešťovej encefalitídy. Práca nadväzuje na autorkinu monografiu, ktorá vyšla v roku 1981 pod názvom Arbovírusy v Československu. Vzhľadom na veľmi rýchly rozvoj poznatkov v tejto oblasti bolo potrebné publikované výsledky aktualizovať.V úvodnej časti autorka komplexne charakterizuje vírusy patriace do komplexu kliešťovej encefalitídy, opisuje ich históriu, etológiu, zaradenie podľa súčasnej klasifikácie. Podáva podrobnú molekulárno-biologickú charakterizáciu vírusov v súlade s najnovšími poznatkami vedy. Vzhľadom na patogenetický význam uvedených vírusov, ako aj medicínske vzdelanie autorky, práca podrobne oboznamuje s klinickými prejavmi ochorenia, imunológiou ako aj diagnostickými metódami, ktoré sa v súčasnosti používajú pri diagnostike tejto infekcie. Veľmi významná je kapitola o epidemiológii tohto ochorenia, ktorá sa opiera o prioritné výsledky získané v Oddelení arbovírusov Virologického ústavu SAV, ktoré opisujú epidemiologický význam domácich mliekodávajúcich zvierat. Keďže sa na slovensku opäť zavádza chov kôz, je potrebné oboznámiť verejnosť i široký okruh čitateľov tejto monografie so súčasnými poznatkami o kliešťovej encefalitíde, o spôsobe nákazy človeka, ako aj o prevencii ochorenia a očkovaní. Práce je určená predovšetkým virológom, epidemiológom, študentom medicíny, prírodných vied, ako aj pre každého, kto má záujem o vírusové infekcie človeka, prenášané článkonožcami.
STÁHNOUT ČÍST
Kliešťová encefalitída - YouTube
VZP (111) až 500,- Kč: VoZP (201) děti do 18 let: dospělí až 1000,- Kč až 500,- Kč: ČPZP (205) děti a mládež do 18-ti let dospělí: až 1500,- Kč
Kliešťová Encefalitída | Hastex
VZP (111) až 500,- Kč: VoZP (201) děti do 18 let: dospělí až 1000,- Kč až 500,- Kč: ČPZP (205) děti a mládež do 18-ti let dospělí: až 1500,- Kč
SOUVISEJÍCÍ KNIHY