Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod eBook

Fatimma.cz Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Image

INFORMACE

Hledáte knihu Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Jan Čapek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,28 MB

ISBN: 9788072018048

POPIS
Publikace úzce navazuje na komentář k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), vydané v únoru 2010. Protokoly k Úmluvě jsou její součástí, některé z nich, např. Protokoly č. 2, 3, 5, 8 a 11, již do ní byly zapracovány, jiné pozbyly platnosti – viz Protokoly č. 9 a 10 a další. Protokoly č. 12, 13 a 14, doposud nevstoupily v platnost.Jakmile ratifikuje Rusko Protokol č. 14, dojde s největší pravděpodobností ke druhé největší revizi systému Úmluvy. První její velká revize nastala po vstupu Protokolu č. 11 v platnost. Od tohoto protokolu si totiž lze slibovat, že ve značné míře zjednoduší a urychlí řízení před Evropským soudem pro lidská práva. V publikaci je proto věnována pozornost zejména tomuto protokolu, který se stane integrální součástí Úmluvy.Budou-li se chtít čeští právníci zabývat stížnostmi na porušení protokolů k Úmluvě, neobejdou se bez jejich znalostí a znalostí samotné Úmluvy a příslušné judikatury.Publikace je určena především soudcům, advokátům, legislativcům, ale ocení ji i studenti právnických fakult vysokých škol.
STÁHNOUT ČÍST
Dohoda o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně ...
Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva k otázkám zdravotního práva a zdravotní péče. (současný stav a perspektivy)
Ochrana základních práv v EU | Fakta a čísla o Evropské ...
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod . Řím, 4.XI.1950 . Podepsané vlády, členové Rady Evropy, majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním
SOUVISEJÍCÍ KNIHY