Hudební zvuk eBook

Fatimma.cz Hudební zvuk Image

INFORMACE

Hledáte knihu Hudební zvuk? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Václav Syrový? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Hudební zvuk.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,89 MB

ISBN: 9788073311612

POPIS
O zvuku se v odborné literatuře můžeme nejvíce dozvědět jako o fyzikálním stavu hmoty, méně již jako o subjektivním vjemu tohoto stavu a ještě mnohem skromněji jako o způsobu komunikace, především té mezilidské. Zcela stranou však zůstává zvuk jako objekt tvůrčí práce. Publikace představuje pokus o průnik do světa tvůrčí práce se zvukem coby nositelem hudební informace, nikoliv však v podobě souhrnu pragmatických pouček, jak tvořit zvuk, ale jako teoretická reflexe jevů, dějů a postupů, se kterými se tvůrci zvuku i jejich posluchači denně setkávají. Autor pojal publikaci jako zjevnou protiváhu ke své Hudební akustice, shrnul v ní nejenom své životní "zvukařské" zkušenosti, ale také důležité "vedlejší" poznatky výzkumných projektů, kterých se jako řešitel či spoluřešitel zúčastnil. Čtenář je postupně seznamován se způsoby práce se zvukem, s existenčními podobami zvuku a jejich interpretací a se základními psychologickými aspekty, se kterými se může každodenně setkat jak při aktivní práci se zvukem, tak při jeho pouhém pasivním vnímání. Zevrubně je mu vysvětlen pojem kvalita zvuku a nastíněna obecná estetická kritéria zvuku.Autor dále čtenáře provází vztahem hudby a zvuku a základními aspekty vzniku a zvukového vývoje hudebních nástrojů a hudebních prostorů. Zvláštní pozornost je pak v tomto směru věnována píšťalovým varhanám a elektronickým hudebním nástrojům, není opomenuta ani oblast realizace elektroakustické hudby. Čtenář se také dozví, jakým způsobem se hudební zvuk prezentuje, co je to zvukový obraz, aby se ještě dále seznámil s dramaturgickými aspekty práce se zvukem, jak se tyto uplatňují ve zvukové mixáži a montáži, v barvě zvuku a ve zvukovém efektu. Závěr publikace je věnován zvukové režii hudební nahrávky, přesněji její taktice a strategii. Publikace je určena všem, kteří o zvuku a práci s ním už mnohé vědí, a přesto se chtějí dozvědět ještě něco jiného. Oslovuje také ty, kteří se nechají vyprovokovat k jinému než rutinně zavedenému pohledu na zvuk, a nejenom na ten hudební, nebo ty, kteří se chtějí nad zvukem vlastně jenom jinak zamyslet.
STÁHNOUT ČÍST
Hudební svět, obchod pro všechny milovníky hudby!
Hudební nauka pro 1.ro čník ZUŠ. w ˙ œ j œ œ œ w 1.kapitola zvuk, nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, notová abeceda, noty c1-c2 Všude kolem nás slyšíme zvuky. Co je tedy zvuk? Zvuk je vše co slyšíme. Houkání auta, tleskání, ťukání na stůl nebo cinknutí ...
Hudební Nástroje | Fajn-Zvuk.cz
Hudební nauka 01 - zvuk a tón ZUŠ Miroslav. ... Hudební nauka 03 - výška tónu ... V jaké frekvence jste začal slyšet zvuk? - Duration: 2:31. Relaxing and useful sounds, noises and ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY