Novelizovaný Obchodný zákonník eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Obchodný zákonník Image

INFORMACE

Hledáte knihu Novelizovaný Obchodný zákonník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Obchodný zákonník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,77 MB

ISBN: 9788056201206

POPIS
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z.z., zákona č. 11/1998 Z.z., zákona č. 127/1999 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 500/2001 Z.z., zákona č. 426/2002 Z.z., zákona č. 510/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 530/2003 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 315/2005 Z.z., zákona č. 19/2007 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona č. 657/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 429/2008 Z.z., zákona č. 454/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z., zákona č. 276/2009 Z.z., zákona č. 487/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 546/2010 Z.z., zákona č. 193/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 197/2012 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 9/2013 Z.z., zákona č. 352/2013 z.z., zákona č. 357/2013 Z.z., zákona č. 87/2015 z.z., zákona č. 117/2015 z.z., zákona č. 172/2015 z.z., zákona č. 361/2015 z.z. a zákona č. 389/2015 z.z.
STÁHNOUT ČÍST
Aké zmeny prinesie novelizovaný Obchodný zákonník od ...
Novelizovaný Obchodný zákonník - Epos . Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 ...
Zbierka zákonov, úplné znenia zákonov zadarmo: Zákony ...
Táto novela exekučného poriadku (EP) nadväzovala v časti exekúcie obchodného podielu na zákon č. 500/2001 Z. z. účinný od 1. 1. 2002, ktorým bol novelizovaný Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. Pri charakteristike prijatého spôsobu exekúcie na obchodný podiel je nevyhnutné vymedziť pojem obchodný podiel. Obchodný podiel
SOUVISEJÍCÍ KNIHY