Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy/1. polrok eBook

Fatimma.cz Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy/1. polrok Image

INFORMACE

Hledáte knihu Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy/1. polrok? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy/1. polrok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,48 MB

ISBN: 9788081400438

POPIS
Pracovný zošit Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy/1. polrok je súčasťou edície Interaktívna kniha spolu s metodickým materiálom pre učiteľa, na ktorý nadväzuje. Je vypracovaný v súlade s ISCED 1.Pracovný zošit prináša žiakom pohľad na veci okolo nich, ako sú napríklad stavba tela listnatých a ihličnatých stromov, triedenie a porovnávanie látok podľa vlastností či naša Zem, planéty slnečnej sústavy a podobne. Je prehľadným študijným materiálom, cvičebnicou a pracovným zošitom zároveň, žiakom teda pomáha učivo si osvojiť, precvičiť i skontrolovať, či sa ho naučili správne.Obsah:Veci okolo násStavba tela listnatých a ihličnatých stromovNahosemenné, krytosemenné rastliny a ich rozdielyTriedime a porovnávame látky podľa ich vlastnostíMeriame a porovnávameTopenie a tuhnutieVyparovanie a kondenzáciaNaša ZemPlanéty slnečnej sústavySilaTreniePrevody ozubených kolies v domácnostiElektrická energia - vodiče, izolanty, schémy a časti elektrických obvodov
STÁHNOUT ČÍST
Prírodoveda Pracovný zošit pre 3. ročník 1 od 3.61 ...
I. polrok II. polrok Vyučovacie predmety I. polrok II. polrok Slovenský jazyk a literatúra ... Výtvarná výchova Telesná a športová výchova Prírodoveda. Slovný komentár k hodnoteniu žiaka I. polrok II. polrok Doložka 102 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2018 Vysvedčenie pre 1. - 3. ročník základnej školy Stupnice hodnotenia QR kód ...
Písomky 3. ročník :: Joma
Prírodoveda pre 2. ročník 1. polrok pracovný zošit je určený pre žiakov základných škôl, ktorý sa zameriava na tematické celky ako je vzduch, zloženie a vlastnosti vzduchu, ročné obdobia, počasie i zmeny teploty a ďalšie zaujímavosti. Úlohy sú vypracované v rôznych cvičeniach s pestrými obrázkami a animáciami.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY