Diagnostická radiologie eBook

Fatimma.cz Diagnostická radiologie Image

INFORMACE

Diagnostická radiologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Manuela Vaněčková. Přečtěte si s námi knihu Diagnostická radiologie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Diagnostická radiologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,89 MB

ISBN: 9788024745466

POPIS
Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů. Je určena nejen pro radiology, ale i pro neurology, rehabilitační pracovníky, neurochirurgy, ale i praktické lékaře, kteří se mohou seznámit s novinkami a především možnostmi zobrazovacích metod, u té, které diagnózy. To jim bude pomocí v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat a co od nich lze očekávat.Kniha Neuroradiologie obsahuje kromě onemocnění mozku, také patologické procesy hlavy, orbity a očního bulbu, páteře a míšních struktur.Onemocnění jsou uspořádána na základě patologicko-anatomické klasifikace. U patologické jednotky je nejprve uvedena její stručná charakteristika, nálezy na zobrazovacích metodách (především na magnetické rezonanci, dále na CT, RTG, AG, UZ, PET), dále je uveden klinický obraz a diagnostika, léčba, následuje diferenciální diagnostika, která je doplněna zobrazením. Onemocnění méně častá, která nemají samostatnou kapitolu, jsou pak podrobněji uvedena v této diferenciální diagnostice. Obsahem publikace není radiologie intervenční, tento trend respektují i současné zahraniční monografie (intervenční radiologií se zabývá obvykle jiné spektrum lékařů, a jsou proto uváděny v monografiích samostatně).Zásadní pozornost je věnována obrazové části. Snahou bylo z didaktických důvodů dokumentovat více pacientů v méně „řezech“ než jednotlivé pacienty s celým spektrem vyšetření. Zdrojem je v naprosté většině vlastní archiv autorů. Poměrně velký prostor je věnován klinickému obrazu chorob, který v mnoha případech je pro diagnostiku onemocnění zásadní. Diferenciální diagnostika je doprovázena pro ilustraci snímky některých typických nálezů.
STÁHNOUT ČÍST
Diagnostic Imaging Centers, KC - The best in the region!
Diagnostic and Interventional Radiology EISSN 1305-3612 MANAGEMENT STRATEGY OF COVID 19 PNEUMONIA: A CHINESE EXPERIENCE COVID 19 PNEUMONIA IN A PEDIATRIC PATIENT IMPACT FACTOR: 1.464
RadiologyInfo.org
We provide a full range of services from regular screenings and diagnostic imaging to therapeutic injections, pain care and more. Injections & Biopsies. Nuclear Medicine. Bone Density Testing. Interventional & Vascular. Experts That Care. We know how critical our role is to your health and peace of mind. That's why our team of specialists ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY