Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním eBook

Fatimma.cz Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním Image

INFORMACE

Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslava Novotná. Přečtěte si s námi knihu Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,27 MB

ISBN: 8071794279

POPIS
Publikace poskytuje po přístupu České republiky k Evropské unii informace o změnách, k nimž došlo, a to jak v oblasti práva, tak pokud jde o specifické instituty a instituce působící v rámci justiční spolupráce. Obsahuje v nezbytné míře teoretické poznatky, je však zaměřena výrazně na každodenní praxi státních zástupců a ostatních subjektů. Součástí publikace je aktualizovaný přehled mnohostranných a dvoustranných smluv a rozbor Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, jakož i Úmluvy Evropské unie o právní pomoci ve věcech trestních. Čtenáři zde naleznou i vzory žádostí o nejdůležitější úkony právní pomoci a odkazy na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a na konkrétní právní dokumenty.
STÁHNOUT ČÍST
Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním ...
V případě, že potřebuje pomoc, vždy si platnou právní úpravu ověřte u právníka nebo jiného odborníka. Pokud dané souvislosti nesvědčí o něčem jiném, má se za to, že jakýkoliv odkaz na osobu mužského pohlaví odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví a obráceně.
8.2.8.1. Práva poškozeného v trestním řízení
Trestní řád definuje práva poškozeného jednak v § 43, zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, jednak na řadě jiných míst. Níže jsou uvedena ta práva poškozeného, která mají pro postavení poškozeného v trestním řízení zásadního významu. 1. Právo zvolit si svého zmocněnce
SOUVISEJÍCÍ KNIHY