Premlčanie v občianskom a obchodnom práve eBook

Fatimma.cz Premlčanie v občianskom a obchodnom práve Image

INFORMACE

Premlčanie v občianskom a obchodnom práve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Hambáleková. Přečtěte si s námi knihu Premlčanie v občianskom a obchodnom práve na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Premlčanie v občianskom a obchodnom práve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,52 MB

ISBN: 9788089635436

POPIS
Publikácia predstavuje rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou premlčania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských a českých súdov, keďže právna úprava premlčania bola v obidvoch republikáchv občianskom a obchodnom kódexe takmer totožná a vychádzala zo spoločných prameňov. Preto nemožno mať pochybnosti o tom, že judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov.Publikácia je rozčlenená na niekoľko kapitol so samostatným okruhom problémov týkajúcich sa premlčania. Pri niektorých súdnych rozhodnutiach je okrem právnej vety uvedená aj časť odôvodnenia, ktorá sa vzťahuje na riešenú právnu otázku, dopĺňa základnú právnu vetu alebo ju podrobnejšie vysvetľuje.Publikácia je určená predovšetkým širokému okruhu odbornej verejnosti, keďže poskytuje významný zdroj riešenia konkrétnych právnych otázok a právnych názorov vzťahujúcich sa k právnej úprave premlčania.
STÁHNOUT ČÍST
Advokátska kancelária - advocatius
Premlčanie v občianskom a obchodnom práve. ... v občianskom a obchodnom kódexe takmer totožná a vychádzala zo spoločných prameňov. Preto nemožno mať pochybnosti o tom, že judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov.
Premlčanie v obchodnom práve - Oľga Ovečková | Knihy.ABZ.cz
Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe ustanovenej v Občianskom zákonníku. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Ak dlžník nenamieta premlčanie a právo je oprávnené, tak ho súd prizná.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY