Kronika tak řečeného Dalimila eBook

Fatimma.cz Kronika tak řečeného Dalimila Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kronika tak řečeného Dalimila! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kronika tak řečeného Dalimila a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Kronika tak řečeného Dalimila.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,63 MB

ISBN: 807185767x

POPIS
Mezi nejvýznamnější české slovesné památky patří bezpochyby rýmovaná kronika, která vznikla někdy na rozhraní prvního a druhého desetiletí 14. století. Nedorozuměním či omylem pozdější historiografie byla po několika staletích přiřčena Dalimilovi Mezeříčskému a je proto nazývána kronikou Dalimilovou. Je prvním česky psaným historickým dílem a jedním z prvních českých literárních děl vůbec. Jisté jazykové obtíže byly ostatně překážkou při čtení tohoto díla již před staletími, takže již na začátku 17. století k ní musel její první vydavatel Pavel Ješín z Bezdězce připojit slovníček výrazů, které nebyly už tehdy v češtině běžné. Přílohou knihy jsou ilustrace ze zlomku latinského překladu kroniky pořízeného v první polovině 14. století v Horní Itálii, které na jaře 2005 získala Národní knihovna.Preklad: Marie Krčmová
STÁHNOUT ČÍST
Kronika tak řečeného Dalimila je nejstarší česky psaná ...
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila Staroeská kronika tak řeeného Dalimila je nejstarší dochovanou esky psanou kronikou. Její vznik je kladen do poátku, snad první dekády, 14. století. Jedná se o jeden z nejdůležitějších pramenů pro poznání světa eské středověké šlechty. V dalších letech byly do kroniky
dalimilova-kronika
Názory tak řečeného Dalimila . Kniha je souborem téměř všech článků, esejů a úvah mezinárodně uznávaného a dnes již legendárního exilového novináře A. J. Liehma, které pod pseudonymem Dalimil pravidelně publikoval v letech 1971-1989 převážně v římském exilovém časopise Listy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY