Ze světa islámu eBook

Fatimma.cz Ze světa islámu Image

INFORMACE

Ze světa islámu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alois Musil. Přečtěte si s námi knihu Ze světa islámu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Ze světa islámu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,66 MB

ISBN: 9788074700620

POPIS
Alois Musil byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů, který právem získal světový ohlas. Jako katolický kněz a „exponent rakousko–uherského dvora i buržoazního Československa“ byl komunistickým režimem systematicky vytěsňován z čítanek i z paměti národa. Částečné nápravy tohoto stavu se daří dosáhnout až od devadesátých let dvacátého století. Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu autor dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. – Úvodní studie Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský. K vydání připravil a poznámkami opatřil Pavel Žďárský.
STÁHNOUT ČÍST
Ze světa islámu - Univerzita Karlova
Z dějin světa islámu V. 7. 12. 2015 16:36:40. ... Je však veřejným tajemstvím, že patří k hlavním sponzorům přinejmenším radikálních forem islámu ve světě. Ze Saudské Arabie vzešli i mnozí významní představitelé teroristického hnutí.
Ze světa islámu - Wikipédia
Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu autor dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY