Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918) + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 eBook

Fatimma.cz Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918) + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918) + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918) + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918) + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,86 MB

ISBN: ",

POPIS
Limitovanákolekcia dvoch titulov: * Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918): Vojnový denník a zápisky, písané s malým časovým odstupom od opisovaných udalostí, patria k najautentickejším prameňom dobových udalostí. Väčšinou ich po sebe zanechávajú vysokopostavení príslušníci armády. O to unikátnejšie a vzácnejšie sú rozsiahle zápisky Samuela Činčuráka, vojaka rakúsko-uhorskej armády. Počas päťdesiatjedenmesačného pobytu na bojiskách prvej svetovej vojny prešiel srbským, ruským i talianskym frontom. Prežité udalosti opísal podrobne, otvorene a kriticky, s množstvom detailov a faktografických údajov. Pútavým ja¬zykom zaznamenal nielen vlastné zážitky a skúsenosti, ale prezentuje aj názory z pozície obyčajného slovenského človeka. V etickej rovine najviac odsudzuje morálku dôstojníkov a niektorých vojakov, najmä za smilstvo, podvody a ďalšie väčšie i menšie zlodejčiny a šmelinárstvo, ktoré bolo každodenným javom, predovšetkým v dôstojníckych kruhoch. Analyzuje sociálne, stavovské, triedne i náboženské rozdiely vypuklo sa prejavujúce v blahobytnom postavení generality, dôstojníctva a čiastočne aj poddôstojníctva na jednej strane, na strane druhej vykresľuje obraz ponižovaného mužstva, zajatcov a civilného obyvateľstva, ktorých údelom bola len všadeprítomná smrť a mátajúci moloch hladu. Realisticky to dokumentuje množstvo autorových otrasných svedectiev, až naturalistických obrázkov.Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 - obsah: Vladimír Mitáš – Václav Furmánek "Kuriozity a rarity z doby bronzovej: príklady z pohrebísk v Cinobani a Radzovciach" Tomáš Sitár "Osídlenie územia okresu Veľký Krtíš od najstarších dôb do konca stredoveku" Tomáš Sitár "K datovaniu prvej písomnej zmienky o Lučenci" Helena Ferencová "Uhorský rod Balašovcov – vývoj mena a rodového erbu" Alexander Botoš "Hrnčiarstvo na území Novohradu a Gemer-Malohontu v období stredoveku a včasného novoveku" Jana Bečkeiová "Urbárska regulácia v obci Želovce" Zuzana Poláková "Deti z hrncov: k nezvyčajným novovekým hrobom z Pincinej a Gortvy-Bizova" li> Ján Jančovic "Od Ipľa po Dunaj a Zátisie: putovanie novohradských Slovákov za chlebom a slobodou" Norbert Adamove "Ordódyovci – kováči z Ľuboriečky a Dolnej Strehovej" Zuzana Poláková – Václav Furmánek – Iveta Kaczarová "Zaniknutý románsky kostol s cintorínom v Pincinej" Peter Fízeľ "Kostol sv. Juraja v Starej Haliči" Ján Čáni "Evanjelický kostol v Ozdíne: stručné stavebno-historické zhodnotenie veže" Marta Kamasová "Novohradský maliar Ľudovít Kubáni (Kubányi Lajos János, 1855 – 1912) a jeho rod" Mária Adamová "Tradičné zamestnania novohradských rómov do konca 19. storočia" Jozef Puntigán – Mária Adamová "Erby šľachtických rodov na priečelí Reduty v Lučenci" Štefan Chrastina "Iris – dúhová krása zo Zlatna" Jozef Drenko "Alexander Wagner, policajný kapitán a mešťanosta Lučenca" Juraj Laššák "Andrej Rojko – bojovník za práva Slovákov" Kristína Becaniová "Vznik a vývoj tlačiarní v Lučenci" Mišo Šesták "Listy z Novohradu v časopise Vlasť a Svet z rokov 1911 – 1918" Pavol Trúsik "Pravda a svedomie Jozefa Roháčka, dušpastiera v Horných Strhároch" Mária Adamová "Dejiny mestskej nemocnice v Lučenci" Kristína Becaniová "Smaltovníctvo v Novohrade" Ján Aláč "Zvyky, predstavy a povesti zaznamenané v roku 1927 v obciach niekdajšieho okresu Modrý Kameň" Ján Jančovic "Martin Morháč – slovenský evanjelický farár v Budapešti v rokoch 1906 – 1941" Mirka Macháčková "Obraz učiteľa Júliusa Pástora v poltárskych školských kronikách" Sylvia Siposová "Novohrad v dielach Kálmána Mikszátha" Adam Spodniak "Život na vrchoch a lazoch v Divíne" Patrik Fiľo "Evanjelická a. v. ľudová škola v Mýtnej v rokoch 1918 – 1942" Juraj Laššák "Po stopách lazníckych škôl v severnej časti okresu Poltár" Ján Hikker "Z histórie hasičstva v Haliči 1877 – 1989" Dominika Belková "Juraj Jozef Najpaver – posledný hrnčiar v Haliči" Michaela Škodová "Timrava v spomienkach" Pavel Mičianik "Malá vojna v Novohrade 1938/39" Dominika Šuľanová "Evanjelický farár Gustáv Kolény a udalosti druhej svetovej vojny v obci Dobroč a okolí" Veronika Homolová Tóthová "Mengeleho dievča – život Violy Stern Fisherovej v Lučenci" Peter Kaššák – Martin Cibula – Stano Bursa "Spojenecké letectvo počas oslobodzovacích bojov o Lučenec v rokoch 1944 – 1945" Samuel Bako "Keď vojna ukradne mladosť" Mišo Šesták "Kronika hudobného krúžku Jazz z Utekáča" Ferdinand Vrábel "Z dejín obce Radzovce" Michaela Škodová "Lokálna katastrofa a jej obraz v kolektívnej pamäti na príklade vyhorenia Kokavy nad Rimavicou 3. augusta 1911" František Radinger "Krasové jaskyne Novohradu" Pavel Jaroslav Králik "Spomienka na profesora Jána Mlynárika" Július Križáni "Spomienka na regionálneho historika Pavla Jánoša" Matúš Hlásnik "František Gyurkovits a Vyhrabávanie mŕtvol: reštaurátorské práce na obnove obrazu" Gabriella Jarábik "Obnova kaštieľa Madáchovcov" Štefan Chrastina "Poklady zo vzorkovne sklárne v Poltári (úspešná akvizícia NMG)" Zora Nagyová "Bibliografia článkov zo zborníkov vo fonde Novohradskej knižnice – história"
STÁHNOUT ČÍST
Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch ...
Ročník V. ČíslBUDAPEŠŤo 209 , v streduu, 2. decembra JS14Jednotliv> é čísla po G hol. Vojna. Severné bojiště. Úradná zpráva. n Uh telegr. kane." ozna­ muje : Úradne sa oznamuje (30. novembra): Na severe sa včera na našej fronte nič zvláštneho neudalo. Generálmajor Hôfer v. r. Úradná zpráva nemecká zo dňa 30. no ...
PDF vojna*. - SNK
Ako malé dieťa či tínedžerka som nemala žiadne vážne zdravotné problémy. Sem tam chrípka sem tam angína. Ako každý človek. V sedemnástich rokoch ma však začalo pobolievať brucho. Niekedy menej, niekedy viac. Vždy som sa stravovala pravidelne a zdravo, nakoľko som k tomu bola vedená od malička skrz rodičov.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY