Sociální patologie eBook

Fatimma.cz Sociální patologie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Sociální patologie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Jiří Škoda? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Sociální patologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,29 MB

ISBN: 9788024750460

POPIS
Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se snaží v lepším případě o popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a specialisty, tak i pro studenty a další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně deviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Sociální patologie, Závažné sociálně patologické jevy ...
Sociální patologie se ovšem nebojí ani radikálnějších řešení jakými mohou být zákazy a násilná resocializace, mezi které patří např. úplný zákaz produkce a distribuce alkoholu tzv. prohibice, která dříve v některých státech (př. USA) existovala, nicméně již byla všude zrušena.
Slovník sociální patologie - Bělík Václav | Knihy Grada
Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů. Pojem vychází z řeckého slova pathos (πάθος), "zážitek" nebo "muka", a -logia (-λογία), "výčet"). Protože v jednotlivých oblastech zájmu nehrozí riziko záměny, používá se pojem patologie v některých oborech i jako synonymum pro specializovanější pole působnosti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY