Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění eBook

Fatimma.cz Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění Image

INFORMACE

Hledáte knihu Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Jaroslav Rybka? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,91 MB

ISBN: 8024716718

POPIS
Neotřelý, komplexní a především praktický pohled na problematiku z pera známého odborníka. Diabetik s akutním komplikujícím onemocněním v ordinaci ostatních specialistů i ordinaci praktického lékaře a naopak - diabetes z pohledu ostatních oborů. Kniha je určena - diabetologům, internistům, praktickým lékařům, a to v nemocniční i ambulantní péči, i specialistům jiných oborů a rovněž diabetologickým sestrám. V knize najdete: Jak co nejlépe zvládnout akutní komplikující interkurentní onemocnění u diabetika 1. typu na různých režimech, především léčbu inzulínem. Jak předcházet, resp. zvládnout dekompenzovaný diabetes při akutním onemocnění. Příčiny zhoršení u jednotlivých druhů akutních onemocnění u diabetika, jak se jich vyvarovat a jak takového diabetika léčit ambulantně. Stejně tak je rozebrána problematika diabetu 2. typu na dietě, terapii PAD, terapii inzulínem. Jak předejít a zvládnout dekompenzaci diabetu. U obou typů diabetu je v publikaci návod, jak poučit diabetika, jak předcházet komplikacím při akutních onemocněních, jak se přitom chovat. Jsou uvedeny různé způsoby, jak reagovat u jednotlivých onemocnění a jak přizpůsobit terapii diabetu. Podrobněji je rozebráno i jak sledovat nemocného diabetika, jsou zpracovány indikace k hospitalizaci diabetika i postupy, jak reagovat při náhlém celkovém zhoršení zdravotního stavu diabetika s akutním onemocněním. Diagnostické a doporučované léčebné postupy týkající se jak interních, tak chirurgických oborů vycházejí ze současných českých resp. mezinárodních doporučení - diagnostických algoritmů a současných moderních terapeutických postupů.
STÁHNOUT ČÍST
Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění ...
RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy.1. vyd. Praha: Grada, 2007. 317 s.
Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění ...
Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění ... Jak předcházet, resp. zvládnout dekompenzovaný diabetes při akutním onemocnění. Příčiny zhoršení u jednotlivých druhů akutních onemocnění u diabetika, jak se jich vyvarovat a jak takového diabetika léčit ambulantně.Stejně tak je rozebrána problematika ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY