Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb eBook

Fatimma.cz Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,95 MB

ISBN: 9788056201329

POPIS
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2015 Z.z. z 13. novembra 2015 o trestnej zodpovednosti osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ...
Monografia „Trestná zodpovednosť právnických osôb - Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike", ktorá vznikla v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dáva čitateľovi možnosť vytvoriť si ucelený obraz o počiatočných úvahách a genéze vývoja ...
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - your lawyer
V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 13. novembra 2015 schválený nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon" alebo „nový zákon"). Návrh zákona predložila Vláda Slovenskej republiky a bol vypracovaný na základe Návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY