Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. eBook

Fatimma.cz Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II.! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II..pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,59 MB

ISBN: 9788056800089

POPIS
Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich novodobých národných a právnych dejín. Obsahovo sleduje všetky relevantné pramene nevyhnutné na porozumenie podstatných právno-historických udalostí a súvislostí v rokoch 1848 - 1948, čím nadväzuje na prvý zväzok. Uvedený učebný text rešpektuje zaužívanú systematiku na všeobecnú a osobitnú časť.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku 2 ...
Miriam Laclavíková - Adriana Švecová: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku - II. zväzok (1848-1948) Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vy-davateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016, 347 s. (ISBN 978-80-568-0008-9)
Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.zväzok ...
Kniha: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.zväzok Autor: Miriam Laclavíková ; Adriana Švecová Kniha je vyjadrením úsilia autoriek o prepojenie teoretických základov predmetu Dejiny práva na území Slovenska I. s ich praktickou stránkou v podobe pramenných ukážok z právnej praxe.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY