Arabský svět - jiná planeta? eBook

Fatimma.cz Arabský svět - jiná planeta? Image

INFORMACE

Arabský svět - jiná planeta? je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Emíre Khidayer. Přečtěte si s námi knihu Arabský svět - jiná planeta? na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Arabský svět - jiná planeta?.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,65 MB

ISBN: 9788020442024

POPIS
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání knihy reflektuje dějinné události po "Arabském jaru". Kam se posunulo myšlení a co zůstává neměnné? Kniha rozpitvává svět Arabů na pozadí převažujícího islámu jako způsobu života, duchovního i politického nastavení. Rozebírá tabuizované témata a mizející konfese starší než islám. Odkrývá postoj k práci, plnění závazků, ale i projevy (ne)úcty. Doplňuje pohled na násilí, radikalismus či rasismus - problematiku, která se vyprofilovala do dnes vyčnívající podoby. Celou knihou se prolínají mužsko-ženské vztahy jako determinátor fungování společnosti, ať už jde o klasická či neklasická manželství, dopravu nebo fotografování. Tato témata předkládá z pohledu ženy arabistky, která dlouhodobě žila a pracovala v tomto regionu. Ženy, která většinou přicházela do kontaktu s muži.
STÁHNOUT ČÍST
Arabský svět jiná planeta? / Nejlevnější knihy
Knihou Arabský svět - jiná planeta? přináší autorka realistický pohled na současný život v arabských zemích. Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc.
Arabský svět - jiná planeta? - YouTube
Arabský svět podaný s bestsellerovým zjednodušováním Emíre Khidayer: Arabský svět - jiná planeta? Mladá fronta, Praha, 2011, 244 s. „Bez pozlátka, bez závoje, obnaženou s dobrým srdcem" - tak si dala Emíre Khidayer za cíl představit arabskou kulturu a společnost v knize Arabský svět - jiná planeta?.Khidayer je dcerou slovenské matky a iráckého otce ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY