Nový Zákon o náhradnom výživnom eBook

Fatimma.cz Nový Zákon o náhradnom výživnom Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nový Zákon o náhradnom výživnom! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nový Zákon o náhradnom výživnom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Nový Zákon o náhradnom výživnom.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,41 MB

ISBN: 1335951727

POPIS
Zákon č. 201/2008 Z.z. z 15. mája 2008 o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
STÁHNOUT ČÍST
Poslanci schválili novelu zákona o náhradnom výživnom ...
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR dva zákony, a to novelu zákona o verejnom obstarávaní a novelu zákona o náhradnom výživnom. Poslancom navrhla vypustiť z nich viaceré prijaté zmeny.
Poslanci schválili novelu zákona o náhradnom výživnom ...
V zmysle § 2 ods. 1 písm a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (ďalej len „Zákon o náhradnom výživnom") má oprávnená osoba v prípade, ak si povinný rodič neplní povinnosť platiť výživné v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY