Cim 2 eBook

Fatimma.cz Cim 2 Image

INFORMACE

Cim 2 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kateřina Kubínová. Přečtěte si s námi knihu Cim 2 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Cim 2.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,74 MB

ISBN: 9788088283065

POPIS
Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Tento rukopis dosud neměl monografii a i v odborné literatuře, ač dobře známý, se pohybuje na okraji zájmu. Kniha se pokouší tuto mezeru zaplnit. Reviduje dosavadní názory a snaží se nalézt odpovědi na pro kodex zásadní otázky. Zejména je nově řešena enigmatické otázka vzniku rukopisu, na němž pracovalo několik iluminátorů různého školení: franko-saští ornamentalisté, snad remeští figuralisté, a písaři pocházející ze saského Corvey. Komplexního rozboru se dočkala i pozoruhodná ikonografie se scénami povolání apoštolů. Zcela nově je analyzována vazba kodexu, včetně slonovinové destičky na přední desce a hedvábné textilie na přídeští. Také otázka příchodu rukopisu do Čech je zde zevrubně probrána. Také dosud nebyly zkoumány osudy rukopisu v pražské katedrále a jeho případná funkce v rámci svatovítského pokladu, kde byl uložen až do 19. století.
STÁHNOUT ČÍST
Common Information Model (CIM) - ENTSO-E
The VEXpro 2 CIM Ball Shifter includes mounting for one or two CIM-style motors. Three carefully selected ratio options allow for maximum versatility. Every aspect of this transmission was designed with size in mind. The 2 CIM Ball Shifter puts a 2-speed transmission into a tiny, lightweight form factor.
Professional Marketing and Digital Marketing ... - CIM
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY