Cizinecké právo eBook

Fatimma.cz Cizinecké právo Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Cizinecké právo! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Cizinecké právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Cizinecké právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,67 MB

ISBN: 9788074002069

POPIS
Tento sešit obsahuje :- azyl- biometrické údaje obsažené v nosiči dat cestovního dokladu- pobyt cizinců na území ČR- dočasnou ochranu cizinců- seznam hraničních přechodů- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech- Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod- Úmluvu o právním postavení uprchlíků- Úmluvu o omezení případů bezdomovectví- Evropskou sociální chartu- směrnice a nařízení Rady ES- nabývání a pozbývání státního občanství ČR.
STÁHNOUT ČÍST
Pracovní a cizinecké právo | Bříza & Trubač
Cizinecké právo. Ohodnotit » ... v nichž právo stanoví cizincům jiná práva a jiné povinnosti nežli českým občanům. Čtenáři získají praktický přehled i např. o státním občanství ČR, právu cizinců vykonávat zaměstnání nebo podnikat, právech cizinců v oblasti sociálního zabezpečení a sociální pomoci ...
CIZINECKÉ : Cizinecké právo
cizineckÉ prÁvo Právní poradenství s řešením legalizace pobytu na území České republiky, sepis a podání žádostí ministerstvu vnitra (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt atd.) včetně žádosti o azyl, jednání s úřady, nahlížení do spisu, sepis stížností, správní žaloby.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY