Dejepis 4 pre SOŠ a SOU eBook

Fatimma.cz Dejepis 4 pre SOŠ a SOU Image

INFORMACE

Dejepis 4 pre SOŠ a SOU je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Chylová. Přečtěte si s námi knihu Dejepis 4 pre SOŠ a SOU na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Dejepis 4 pre SOŠ a SOU.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,29 MB

ISBN: 8071582387

POPIS
Učebnica je zavŕšením súboru učebníc pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a tomu je prispôsobené aj spracovanie učebnice, ktorá vychádza z príslušných učebných osnov. Chronologicky sa zaoberá najnovšími striedavo všeobecnými (vybranými témami európskymi a svetovými) a slovenskými dejinami: druhou svetovou vojnou, Slovenskou republikou (1939 – 1945), studenou vojnou, dekolonizáciou, komunistickým Československom, integráciou v Európe a nezabúda ani na 90. roky 20. storočia. Záverečným tematickým celkom Quo vadis, planéta Zem? uvažuje nad stavom a budúcnosťou súčasnej civilizácie. Tak ako časové priamky, schémy a celková štruktúra pomáha žiakom zorientovať sa v tomto zložitom období, tak obrazový materiál, medailóny osobností a prehľadné mapy obohacujú učebnicu dejín druhej polovice 20. storočia, ktoré sú neraz obchádzané a pritom silno doznievajú v súčasnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Ucebnice pre sos a sou | Stojizato.sme.sk
Vývoj českého státu/Česko - obecně... oboustranná mapa: historický vývoj českého území a Česko - obecně zeměpisný přehled (1 : 1 150 000)
Dějepis pro gymnázia a SŠ 4, nejnovější dějiny, učebnice ...
Dejepis pre SOŠ a SOU 4. Orbis Pictus Istropolitana. Bratislava 2002. videoprojekcia, dataprojektor. tabuľa, učebnica. odborná literatúra, videokazeta . Send mail to [email protected] with questions or comments about this web site. Last modified: júla 22, 2009 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY