Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti eBook

Fatimma.cz Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti Image

INFORMACE

Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Hašto. Přečtěte si s námi knihu Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1998

NÁZEV SOUBORU: Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,19 MB

ISBN: 8096727796

POPIS
Starostlivosť o duševné zdravie je u nás nedostatočná, vyžaduje si reformu. Smerovanie k optimálnej reforme si žiada permanentnú diskusiu medzi zúčastnenými partnermi: pacientmi, zdravotníckymi profesionálmi, príbuznými, verejnosťou ("tetralóg"). V roku 1997 sa konala na Slovensku už druhá "tetralogická" konferencia. V tomto zborníku nájdete všetky štyri hlasy.
STÁHNOUT ČÍST
Zamestnanci - uniba.sk
postihnutých, Špeciálnopedagogická diagnostika, Špeciálna pedago- ... 10.7 Pedagogika psychosociálne narušených 187 10.8 Pedagogika viacnásobne postihnutých 188 ... spôsobilí žiť relatívne plnohodnotný život v spoločnosti ako tvorcovia, konzumenti či ochrancovia hodnôt vytvorených cieľavedomou činnos-
PDF Zoznam publikačnej činnosti doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Spolu s týmito partnermi sme začali v roku 1995 vypracovávať projekt „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti". V roku 1996 sme usporiadali prvú medzinárodnú tetralógovú konferenciu v Bratislave (ďalšie tri boli v roku 1997 v Michalovciach a v roku 1998 v Bratislave), ktorá oboznámila ľudí s problémami ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY