Rozhodnutí ve věcech trestních eBook

Fatimma.cz Rozhodnutí ve věcech trestních Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Rozhodnutí ve věcech trestních! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Rozhodnutí ve věcech trestních a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

NÁZEV SOUBORU: Rozhodnutí ve věcech trestních.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,22 MB

ISBN: 8090275206

POPIS
Autoři v této knize spojili své vědecké znalosti a bohaté justiční zkušenosti a vytvořili dílo, které obsahuje ucelený systém odborných poznatků o daném tématu. Publikace se skládá ze dvou částí, v druhé autoři přímo uvádějí některé základní typy rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a nejčastější podání advokáta ve věcech trestních jako vzory.
STÁHNOUT ČÍST
Jiří Jelínek Rozhodnutí ve věcech trestních od 488 Kč ...
Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně. V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně. Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních.
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech ...
1 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2020 ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH Úmysl, Úmysl nepřímý, Úmysl přímý, Zneužití pravomoci úřední osoby § 15 odst. 1 písm. a),
SOUVISEJÍCÍ KNIHY