Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby eBook

Fatimma.cz Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,25 MB

ISBN: 9788024641478

POPIS
S několikaletým odstupem od vydání skloňovací a stupňovací části dostává odborná veřejnost do rukou druhý díl historické mluvnice lužické srbštiny. První polovina svazku – časování – se opírá o standardní pomůcky lužickosrbské diachronie. Flexi praslovanských, prasrbských a novosrbských sloves ilustruje dvaadvacet paradigmatických tabulí s častými slovesy nepravidelnými a příkladovými slovesy pravidelnými. Do zvláštní složky flexe je vyčleněno kmenosloví, pojaté jako nauka o kmenových změnách. Podnětná je zejména druhá polovina knihy – slovotvorba. Tvoření slov zpracovala sorabistika dosud pouze synchronně – autor pro svůj výklad využil existující hornolužické a dolnolužické práce, slavistické publikace i etymologické slovníky jednotlivých slovanských jazyků. Významně doplnil několik nových starosrbských pramenů. Všechny historické doklady jsou opatřeny stránkovou citací, což pro příští badatele představuje snazší orientaci i prostor pro vlastní výklad jazykových jevů.
STÁHNOUT ČÍST
Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby - Richard ...
Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby. Bígl, Richard. ... že dr. Richard Bígl pokračuje ve svém záslužném úsilí a po cenném svazku o vývoji lužickosrbského skloňování a stupňování (Praha: Karolinum 2013) teď připravil stejně cenný svazek o časování a slovotvorbě. Nechci na tomto místě neúčelné ...
Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby ...
> Učebnice > Společenské a humanitní vědy > Jazykověda, literární věda, slovníky > Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby. Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby Richard Bígl. Skladem 5+ ks 213 Kč Běžná cena 240 Kč. Ušetříte 27 Kč (11 %) ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY